Informatie m.b.t. uw keuring. 

 Deze regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat vormt de basis voor de geschiktheidsbeoordeling door het CBR. In de regeling staan de eisen met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke geschiktheid om motorrijtuigen te mogen besturen.  Klik hier voor uitgebreide informatie over de REG 2000 . 

 

 

Afspraak

Wanneer u ons belt zullen wij u, naast het aanbieden van een afspraak, ook verschillende vragen stellen. Dit om uw situatie goed in te kunnen schatten en naar aanleiding van uw situatie u zo goed mogelijk informeren. Soms komt het ook voor dat een keuring niet nodig lijkt of moet u eerst nog iets anders organiseren voordat u gekeurd kan worden. Bel voor informatie of een afspraak naar 

 06 1651 4462  of mail info@budibe.nl

Voorbereiding

Wij vinden het erg belangrijk een volledig rapport aan het CBR aan te kunnen bieden, om het juiste advies te kunnen geven aan het CBR en ook om te voorkomen dat deze later nog aanvullende informatie wil en zo uw aanvraag vertraging oploopt. Zorg ervoor dat u zelf uw situatie goed kent door bijvoorbeeld de vragen: welke diagnose, waar, door wie, wanneer en waarom, te kunnen beantwoorden.

Achteraf kan door u natuurlijk ook altijd nog informatie aangeleverd worden.

 

De keuring

Uw keuringsrapport

Vervolg

Het is aan de medisch adviseur van het CBR om het advies omtrent de rijgeschiktheid al  dan niet over te nemen. Van het advies van de keurend medisch specialist kan door de medisch adviseur worden afgeweken als er bijvoorbeeld nog andere keuringsrapporten of informatie in uw CBR dossier beschikbaar zijn die daartoe aanleiding geven.  Het Komt zelden voor dat ons advies niet overgenomen wordt, echter  ligt het besluit altijd bij het CBR.                                                                                                                                                                              

 

 

 

Bijna iedereen vindt een keuring spannend..

De meeste mensen vinden een onderzoek spannend en begrijpen wij dat volkomen. Wij zullen dan ook  proberen de keuring zo prettig mogelijk voor u te laten verlopen.

Psychiater-Lochem,  keuringen in het kader van de gezondheidsverklaring

Het onderzoek gebeurt door een onafhankelijk psychiater, niet in dienst van het CBR en duurt vaak tussen 30 tot 60 minuten, afhankelijk van het soort keuring.
Er worden aan u veel vragen gesteld om een goed beeld te krijgen van uw situatie. Wij vinden het tevens belangrijk dat u goed geinformeerd wordt over uw rechten en plichten en besteden voor  de start van de keuring daaraan ook de benodigde tijd. 

Het keuringsrapport dat de keurend medisch specialist opstelt bevat de bevindingen uit het onderzoek, eventueel aangevuld met informatie van een behandelaar of andere derden en het advies aan het CBR. Voordat uw rapport naar het CBR gestuurd wordt heeft u de mogelijkheid gebruik te maken van het Inzage-, correctie- en blokkeringsrecht.

Voor de keuring plaatsvindt wordt u verder                   uitgebreid geinformeerd.                                                                                          

Regeling eisen geschiktheid 2000