Psychiater Lochem is een onderdeel van Evers & Evers-Krüger KvK 66811651

Disclaimer

Psychiater Lochem is net als Budibe een onderdeel van Evers & Evers-Krüger ingeschreven in de kamer van koophandel onder KvK nummer 66811651 en wordt hier verder genoemd als Evers & Evers-Krüger.

Evers & Evers-Krüger heeft de grootste zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van haar site. Desalniettemin kan de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist zijn. Wijzigingen op deze websites kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Evers & Evers-Krüger aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het altijd functioneren van deze site. Via de site van Budibe.nl, Psychischwelzijn.nl en psychiater-lochem.nl kan de mogelijkheid geboden worden toegang te krijgen op sites die door anderen worden onderhouden. Evers & Evers-Krüger kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden en privé gebruik. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Evers & Evers-Krüger. Evers & Evers-Krüger kan nimmer garanderen dat de site vrij is van virussen, noch onderdelen daarvan en kan evenmin instaan voor verspreiding van de site of delen daarvan door onbevoegden.

 

POSTADRES Evers & Evers-Krüger
Nieuwstad 38
7241 DR Lochem

 

Vragen over de website kunnen naar rijgeschiktheid@gmail.com

Cookiebeleid

Evers & Evers-Krüger  maakt op de websites psychiater-lochem.nl, psychischwelzijn.nl en budibe.nl gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch.
Cookies maken het mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw uw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of je instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website.

 

Welke cookies gebruikt Evers & Evers-Krüger ?

 

Functionele cookies
Nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan u snel en correct de gewenste informatie wordt getoond elke keer dat u onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

 

Analytische cookies
Deze gebruikt Evers & Evers-Krüger om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina u op onze website aankomt en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Als de analytische cookies geen grote impact op de privacy hebben hoeft geen toestemming te worden gevraagd, anders wel.

U kunt cookies altijd zelf van uw apparaat verwijderen. Hoe u dat moet doen verschilt per soort internet browser en apparaat.

Hele teams lijken te ontregelen, lopen vast,

zijn niet meer productief. De sfeer is niet meer prettig. Een uitspraak die alarmbellen doet rinkelen is: “Ik bemoei mij nergens meer mee, als ik maar gewoon mijn werk kan doen.”

Dan is het hoge tijd voor nieuwe wegen, op een andere manier leren denken, oude patronen loslaten en vervangen door nieuwe, die met de nieuwe werkelijkheid van de werkomstandigheden van tegenwoordig matchen.